Home / 2017 / نوامبر

آرشیو هابراینوامبر 2017

تاثیر رسوب بر روی کندانسورهای تبخیری

کندانسور آمونیاک

در سردخانه های صنعتی، از کندانسورهای آمونیاک جهت واحد برودت استفاده می شود. در این نوع از کندانسورها، سیالی که وظیفه خنک کردن آموناک را دارد، آب است. به این صورت که آب در بخشی که شبیه کولینگ تاور است بر روی کویل هایی که حاوی آمونیاک است می ریزد و آن را خنک می…

روش های مختلف تصفیه آب با توجه به TDS

مقایسه RO و تبادل یونی

اسمز معکوس، روش تبخیر آب(MED)، ستون های تبادل یونی و الکترودیالیز، از جمله روش های معمول برای تصفیه آب و پساب می باشند. اما اینکه از کدام یک از این روش ها باید بهره برد، بستگی به عوامل متعددی مانند حجم آب، کیفیت آب خروجی، هزینه های اولیه و جاری، نوع مصرف آب خروجی و…

خوردگی و رسوب در کولینگ تاور

رسوب در کولینگ تاور

در سیستم هایی مانند کولینگ تاور و هواساز، با تبخیر آب، مقدار جامدات محلول در آب افزایش می یابد و در نهایت با افزایش غلظت این جامدات، تمایل به تشکیل رسوبات جامد در سیستم بوجود می آید. شرایط تشکیل رسوب بسته به شرایط سیستم و پارامترهایی نظیر pH، دمای آب، قلیاییت(Alkalinity) و سختی موقت آب…