Home / 2017 / دسامبر

آرشیو هابرایدسامبر 2017

برگزاری سمینار آموزشی بهینه سازی آب های صنعتی در کارخانه پگاه گلپایگان

برگزاری سمینار آموزشی در پگاه گلپایگان

در تاریخ 19 آذر 96، یک سمینار آموزشی با موضوع بهینه سازی و صرفه جویی آب در صنعت در محل کارخانه صنایع شیر پگاه گلپایگان و با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان فنی شرکت پگاه برگزار شد. در جلسه مذکور که با هدف آشنایی مباحث و مشکلات مرتبط با آب های صنعتی و با…

فروش معرف(ری ایجنت) فسفات hach

ری ایجنت فسفات

معرف یا شناساگر فسفات با کد 2106069 ساخت کمپانی hach آمریکا جهت شناسایی میزان فسفات کل یا اورتوفسفات(ortho) محلول در آب استفاده می شود. در روش اندازه گیری فسفات کل، باید از روش هضم کردن فسفات و استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر استفاده کرد. محصول فوق برای 10 میلی لیتر آب است و در بسته بندی…