Home / 2018 / می

آرشیو هابرایمی 2018

لژیونلا

لژیونلا

باکتری لژیونلا(Legionella) که به آن pneumonia نیز می گویند، یک نوع باکتری گرم منفی، میله ای شکل(non-spore) و هوازی است که در محیط های آبی رشد می کند. این باکتری پس از ابتلای 221 نفر در یک هتل در امریکا به بیماری ریوی که منجر به مرگ 34 نفر از آن ها شد کشف و…