آرشیو هابرایآگوست 10, 2019

سمینار یکروزه بهینه سازی آب- کارخانه زرین برگ پرشیا

Moslem salesi mousaabadi

در تاریخ 14 مرداد 1398، سمینار یکروزه بهینه سازی آب های صنعتی با موضوع پارامترهای کیفی آب های صنعتی و تاثیر آن در بروز مشکلات خوردگی و رسوب در محل کارخانه زرین برگ پرشیا برگزار شد. تصاویری از برگزاری این همایش در زیر قابل مشاهده است: