Home / مطالب توسط مسلم ثالثی (Page 9)

تمامی نوشته ها توسط مسلم ثالثی

تفاوت pH و Alkalinity در آنالیز آب بویلر

همواره تفاوت و رابطه بین pH و Alkalinity(قلیاییت) کمی گمراه کننده بوده است. برحسب تعریف، Alkalinity به عنوان مشخصه جذب اسید در آب معرفی می شود و عمده ترین اجزاء جاذب در آب شامل یون های ، بی کربنات و کربنات هستند. به عنوان مثال به جدول زیر توجه کنید:   برای pH های زیر…

فیلتر شنی و حدف کدورت آب

فیلتر شنی و حذف کدورت آب

فیلتر شنی: برای حذف ذرات جامد معلق در آب و برطرف کردن کدورت آب از فیلتر شنی استفاده می شود. فیلتر شنی یک مخزن استوانه ای شکل است که معمولا سطح داخلی آن با ماده ای مانند اپوکسی که مانع بروز خوردگی می شود پوشانده می شود و درون آن از شن و یا خاک…

بازدارنده خوردگی در سیستم های بسته

مولیبدات سدیم در چیلر

تریتمنت شیمیایی برای چیلر: در چیلرها و سیکل های بسته تجهیزات تبادل حرارتی که با آب کار می کنند، عمدتا از مواد بر پایه مولیبدات سدیم به عنوان یک تریتمنت شیمیایی قابل اتکا که مانع از خوردگی در سیستم می شود استفاده می گردد. مزیت های استفاده از این ماده شیمیایی عبارتند از: 1- به…

اکسیژن اسکونجر(اکسیژن زدا) در بویلر

اکسیژن اسکونجر

اکسیژن اسکونجر(اکسیژن زدا) برای بویلر: وجود دو گاز اکسیژن و دی اکسید کربن در آب ورودی به دیگ بخار می تواند موجب خوردگی بویلر شود. به همین منظور باید اکسیژن موجود در آب تا جای ممکن از سیستم و آب ورودی جدا شود.   یکی از روش های زدودن اکسیژن، اضافه کردن دستگاه دی ارایتور…

1 7 8 9