آرشیو ها برای آب های صنعتی

سمینار یکروزه بهینه سازی آب- کارخانه زرین برگ پرشیا

Moslem salesi mousaabadi
در تاریخ 14 مرداد 1398، سمینار یکروزه بهینه سازی آب های صنعتی با موضوع پارامترهای کیفی آب های صنعتی و تاثیر آن در بروز مشکلات خوردگی و رسوب در محل کارخانه زرین برگ پرشیا برگزار شد. تصاویری از برگزاری این همایش در زیر قابل مشاهده است: در این سمینار مباحث مختلف مرتبط با آبهای صنعتی...

برگزاری جلسه آموزشی در کارخانه نساجی حجاب شهرکرد

کلاس تصفیه آب صنعتی

یکی از اهداف شرکت محافظ شیمی اسپادانا تقویت بخش دانش فنی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در بخش های آب های صنعتی است. از این رو شرکت محافظ شیمی اسپادانا همواره آماده برگزاری جلسات و سمینارهای آموزشی در شرکت ها و کارخانه های مختلف است. عکس های زیر برگزاری جلسه آموزشی در کارخانه نساجی…