آرشیو ها برای تنظیم pH بویلر

معرفی ماده CHEMIC – 7272 ماده بهینه ساز بویلر

ذرات معلق بویلر

ماده شیمیایی بهینه ساز CHEMIC – 7272 در بویلرهای فشار پایین و متوسط و در صنایع غیرغذایی کاربرد دارد. عملکرد این ماده چند منظوره که حاوی چندین ماده مختلف با وظایف مختلف است بصورت زیر است: در بخش حذف اکسیژن، این ماده از جاذب اکسیژن DEHA بهره می گیرد که علاوه بر سرعت بالای واکنش…

معرفی ماده تنظیم کننده pH آب

تنیظیم کننده pH

معرفیCHEMIC – 7270 مادهCHEMIC -727O یک تنظیم کنندهPHآب ورودی به سیستمهای تاسیساتی است که از طریق آب کندانس ویا آب سیستم R.O. باpH پایین تامین میشود. پایه این ماده معدنی و ازترکیب نمکهای فسفات و پتاس می باشد. خصوصیات فیزیکی شکل فیزیکی مایع شفاف متمایل به زرد دانسیته(25درجه) 1.02±0.05(دردمای20°C) pH بالای11 حلالیت در آب کامل…