آرشیو ها برای جاذب اکسیژن

معرفی ماده CHEMIC – 7272 ماده بهینه ساز بویلر

ذرات معلق بویلر

ماده شیمیایی بهینه ساز CHEMIC – 7272 در بویلرهای فشار پایین و متوسط و در صنایع غیرغذایی کاربرد دارد. عملکرد این ماده چند منظوره که حاوی چندین ماده مختلف با وظایف مختلف است بصورت زیر است: در بخش حذف اکسیژن، این ماده از جاذب اکسیژن DEHA بهره می گیرد که علاوه بر سرعت بالای واکنش…

جاذب اکسیژن DEHA

جاذب اکسیژن چیست: وجود اکسیژن محلول در آب می تواند موجب خوردگی دیگ بخار شود. قسمت عمده اکسیژن محلول در آب در بخش دی ایراتور که در آنجا آب تا دمای حدود 90 درجه سانتی گراد گرم می شود از بین می رود اما سایر اکسیژن موجود را با استفاده از روش های شیمیایی باید…