آرشیو ها برای خوردگی در چیلر

بهینه سازی آب برای سیستم های بسته:

آب سیکل های بسته

در سیستم های بسته معمولا رسوب به عنوان یک مشکل حاد نیست زیرا آب جبرانی در این سیستم ها پایین است و املاح کمی وارد آن می شوند اما می توان با استفاده از ستون سختی گیر، سختی آب ورودی به سیستم را از آن جدا کرد. این مورد بویژه در سیکل های بسته گرم…

استفاده از آزول ها در جلوگیری از خوردگی فلز مس

آزول و خوردگی مس

تاریخچه استفاده از آزول ها: در دهه 50 میلادی استفاده از آزول ها در سیستم های بسسته در جلوگیری از کنترل خوردگی فلز مس و مشتقات آن آغاز شد. امروزه تولیل تری ازت[1] که به TT معروف است و بنزو تری آزول[2] که به آن BT می گویند از متداول ترین مواد از دسته آزول…

جلوگیری در خوردگی در چیلر

مولیبدات سدیم در چیلر

مشخصات چیلرها یا سیکل های انتقال حرارت بسته: چیلر یا سیکل خنک کننده بسته عبارت است از یک خط جریان حاوی آب(به عنوان سیال خنک کننده) که وظیفه تبادل حرارتی را به عهده دارد. در این سیکل ها معمولا عمل تبخیر صورت نمی گیرد و مقدار آب جبرانی مورد نیاز آن ها ناچیز و یا…