آرشیو ها برای ضد رسوب کولینگ

دیسپرسنت ها در بهینه سازی آب

دیسپرسنت

نقش دیسپرس کننده های پلیمری در بهینه سازی آب: امروزه در اکثر مواد بهینه ساز مصرفی در دیگ های بخار و برج های خنک کننده، دیسپرسنت های پلیمری کاربرد گسترده ای دارند. در این مقاله بصورت خلاصه در مورد عملکرد این مواد و نقش آن ها در بهینه سازی آب می پردازیم: مواد دسپرسنت پلیمری…