آرشیو ها برای ضد رسوب

معرفی مواد ضد رسوب و خوردگی کولینگ تاور

ضد رسوب - ضد خوردگی کولینگ

معرفی ماده CHEMIC – 73170 و CHEMIC – 73170 A: دو ماده بهینه ساز بالا در کولینگ تاورها و سیستم های آبی باز وظیفه ضد رسوب – ضد خوردگی دارند. این مواد شامل مخلوطی از مواد بهینه ساز آلی بوده و عملکرد آن بصورت زیر است: در بخش ضد رسوب، این ماده حاوی پلیمرهای فسفونیت…

اثر ماده ضدرسوب بویلر

ضد رسوب و ضد خوردگی بویلر

در طی بازدید دوره ای از یکی از کارخانه هایی که ماده بهینه ساز ضدرسوب و ضد خوردگی بویلر رو استفاده می کردند، یک نکته جالب نظرم رو جلب کرد. تلنبه دستی که ماده بهینه ساز رو از بشکه 200 کیلویی خارج می کرد و در معرض ماده بهینه ساز قرار داشت بصورت کامل زنگ…