آرشیو ها برای چیلر

سیکل های بسته آب

سیکل بسته

سیکل بسته: سیکل خنک کننده بسته عبارت است از یک خط جریان حاوی آب(به عنوان سیال خنک کننده) که وظیفه تبادل حرارتی را به عهده دارد. در این سیکل ها معمولا عمل تبخیر صورت نمی گیرد و مقدار آب جبرانی مورد نیاز آن ها ناچیز و یا صفر است. همچنین تماس سیال(آب) با هوا در…

بهینه سازی آب برای سیستم های بسته:

آب سیکل های بسته

در سیستم های بسته معمولا رسوب به عنوان یک مشکل حاد نیست زیرا آب جبرانی در این سیستم ها پایین است و املاح کمی وارد آن می شوند اما می توان با استفاده از ستون سختی گیر، سختی آب ورودی به سیستم را از آن جدا کرد. این مورد بویژه در سیکل های بسته گرم…

جلوگیری در خوردگی در چیلر

مولیبدات سدیم در چیلر

مشخصات چیلرها یا سیکل های انتقال حرارت بسته: چیلر یا سیکل خنک کننده بسته عبارت است از یک خط جریان حاوی آب(به عنوان سیال خنک کننده) که وظیفه تبادل حرارتی را به عهده دارد. در این سیکل ها معمولا عمل تبخیر صورت نمی گیرد و مقدار آب جبرانی مورد نیاز آن ها ناچیز و یا…

بازدارنده خوردگی در سیستم های بسته

مولیبدات سدیم در چیلر

تریتمنت شیمیایی برای چیلر: در چیلرها و سیکل های بسته تجهیزات تبادل حرارتی که با آب کار می کنند، عمدتا از مواد بر پایه مولیبدات سدیم به عنوان یک تریتمنت شیمیایی قابل اتکا که مانع از خوردگی در سیستم می شود استفاده می گردد. مزیت های استفاده از این ماده شیمیایی عبارتند از: 1- به…