آرشیو ها برای سختی آب

تصفیه آب ورودی به بویلر

طراحی و نصب RO

به طور کلی بین 50 تا 60 در صد یون های تشکیل دهنده آب را کلسیم و منیزم که در صنعت بعنوان سختی کل شناخته شده است تشکیل می دهد لازم بذکر است با توجه به سیکل تغلیظ وارده بر بویلر، تبخیر روزانه و همچنین انحلال پذیری این دو یون که با اختلاف دما به…

سختی گیر رزینی

سخت گیر رزینی

سختی گیر رزینی چیست؟ سختی گیر رزینی (water sofetner) ، یا سختی گیر های تبادل یونی، رایج ترین انواع سختی گیر در بازار هستند. کاندیشنر های شیمیایی و فیزیکی، اگرچه گاهی اوقات به عنوان ” نرم کننده ” نیز نامیده می شوند، اما مواد معدنی سخت را از آب پاک نمی کنند، بلکه از ته…