آرشیو ها برای فسفات

رسوب در بویلر

بویلر

در دیگ های بخار، تشکیل رسوب یکی از عوامل مضری است که اپراتورها همواره سعی در رفع آن دارند، این مشکل می تواند باعث اتلاف حرارت، بیش از حد داغ شدن جداره بویلر و خوردگی شود. برای حل این معضل یکی از روش ها، تصفیه بهینه آب و ورود آب با ناخالصی کمتربه سیستم است…

فروش معرف(ری ایجنت) فسفات hach

ری ایجنت فسفات

معرف یا شناساگر فسفات با کد 2106069 ساخت کمپانی hach آمریکا جهت شناسایی میزان فسفات کل یا اورتوفسفات(ortho) محلول در آب استفاده می شود. در روش اندازه گیری فسفات کل، باید از روش هضم کردن فسفات و استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر استفاده کرد. محصول فوق برای 10 میلی لیتر آب است و در بسته بندی…