آرشیو ها برای RO

تصفیه آب ورودی به بویلر

طراحی و نصب RO

به طور کلی بین 50 تا 60 در صد یون های تشکیل دهنده آب را کلسیم و منیزم که در صنعت بعنوان سختی کل شناخته شده است تشکیل می دهد لازم بذکر است با توجه به سیکل تغلیظ وارده بر بویلر، تبخیر روزانه و همچنین انحلال پذیری این دو یون که با اختلاف دما به…

روش های مختلف تصفیه آب با توجه به TDS

مقایسه RO و تبادل یونی

اسمز معکوس، روش تبخیر آب(MED)، ستون های تبادل یونی و الکترودیالیز، از جمله روش های معمول برای تصفیه آب و پساب می باشند. اما اینکه از کدام یک از این روش ها باید بهره برد، بستگی به عوامل متعددی مانند حجم آب، کیفیت آب خروجی، هزینه های اولیه و جاری، نوع مصرف آب خروجی و…

مقایسه ستون سختی گیر کاتیونی با R.O

ستون سختی گیر کاتیونی

برای حذف املاح و سختی آب بویلر از آب های سطحی و آب چاه، معمولا از دو روش دستگاه سختی گیر کاتیونی و یا روش اسمز معکوس(RO)استفاده می شود. استفاده از هر کدام از این دو روش معمولا مزایا و معایب خاص خود را دارد و با توجه به شرایط آب، نوع، کمیت و کیفیت…